top of page

Reklamation och Ångerrätt

Våta höstlöv

Reklamation

I fall du önskar reklamera så är vi här för att hjälpa med eventuella problem som kan uppstå före, under eller efter din resa eller ifall du vill reklamera våra tjänster. Oavsett om du har haft en otillfredsställande upplevelse på din destination, problem med boende eller transport, eller något annat besvär relaterat till din resa, kommer vår kundtjänst att göra vårt bästa för att lösa ditt problem snabbt och effektivt. Vi är stolta över att tillhandahålla tillfredsställande lösningar och se till att varje kund får den bästa möjliga upplevelsen.

Om du inte är nöjd med något under resan, vänligen kontakta flygbolaget/hotellet/biluthyrningsföretaget direkt om det.

Problem med hotell

I första hand hänvisar vi till hotellreceptionen för att påpeka bristerna. Om det inte hjälper hänvisar vi dig till nödnumret som står på hotellkupongen som vi mailade till dig.

För klagomål på andra tjänster eller om du inte är nöjd med svaret från vår leverantör måste du kontakta oss

TVISTLÖSNING: Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet på egen hand. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller av allmän domstol. En tvist kan även prövas via EU-kommissionens onlineplattform: http://ec.europa.eu/odr.

Information: https://www.hallakonsument.se/omrade/resor/

https://www.konsumentverket.se/

Påse med tyger

Ångerrätt

Vi förstår att livet ibland ger oss oväntade förändringar och att resebeslut kan behöva ändras. Om du bestämmer dig för att ångra ett köp av en resa eller tjänst, oavsett anledning, finns vi här för att ge råd och vägledning om de tillgängliga alternativen.

Du behöver skicka ett mejl till info@vcy.se

och begär din ångerrätt. 

 

Här kan du ladda ner blanketten för ångerrätten

Information: https://www.hallakonsument.se/konsumentratt-process/angerratt/

bottom of page